Naše úspěchy

Taneční kroužek Chaos
je držitelem Poháru předsedy vlády za rok 2004 v oboru tanec.
Dosáhl několik vítězství a umístění na tanečních soutěžích (Elirery Louny, Sedmikvítek - republikové finále, Nejmilejší koncert…)

Recitační kroužek
Několik 1. míst v soutěžích Sedmikvítek, Nejmilejší koncert…
Velké úspěchy na benefičních vystoupeních - recitace vlastní tvorby

Dramatický kroužek
3. místo na Nejmilejším koncertu 2005

Sportovní úspěchy
1. místa ve stolním tenise, plavání, několik umístění ve vybíjené a fotbale

Keramický, modelářský kroužek
Účast na akcích Nadace Terezy Maxové "Jarmark pro šikovné ručičky" - prodej výrobků

Naše děti se zúčastnily soutěže "Zlaťáci v kuchyni" a vyhrály krásné třetí místo ve finále Čech