Projekty, do kterých se náš domov zapojuje

DEJME DĚTEM ŠANCI

 

„Podporuj mě…” aneb adopce „na blízko”

V tomto projektu máme zapojené 2 děti, které podporují jejich  „podporovatelé“ finančním příspěvkem

 

„Přál(a) bych si …”

Díky tomuto projektu jezdíme na výlety, máme hudební nástroje – klavír a klávesy, zdravotní pomůcky apod. Prostě vše, co si děti přejí …

 

„Pomoz mi do života …”

Stipendijním programem procházejí naše děti, které potřebují pomoc při studiu

Díky startovacím balíčkům odešlo z našeho domova již hodně dětí super vybavených potřebnými věcmi do domácnosti

                     

NADAČNÍ FOND ALBERT                                                                                   

Nadační fond Albert náš domov podporuje také díky několika projektům

Díky projektu „ Bertík pomáhá „ jezdí naše děti na letní tábory

Každoročně se zapojujeme do projektu o zdravé výživě  „ Zdravá pětka“ , kde jsme několikrát  získali  v soutěži  hezká umístění

Několik let se také účastníme projektu „Obchůdky s Albertem, kde se děti učí nejprve vytvářet a také  prodávat  své výrobky

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Díky projektu „Comenius“ mají naše děti již druhým rokem doučování a také psychologickou péči. Děti jsou tak více v pohodě a mají ve škole větší sebevědomí.

 

NADAČNÍ FOND VERONIKY KAŠÁKOVÉ

 

Do projektu „Restart“ bylo zapojeno několik našich dětí, kterým „průvodkyně Andrejka“ pomohla při přípravě na odchod z dětského domova

Nadační fond Veroniky Kašákové nám také velmi pomáhá se zajištěním  elektrického vybavení domova,  nebo potřebných drogistických výrobků.

 

SPOLU DĚTEM

 

 

„Tréninky dospělosti“ – tak je nazvaný projekt,který pomáhá dětem  připravit se na život mimo domov.  Pomáhá jim v otázkách pracovně – právních, jak sehnat ubytování, jak hospodařit apod..

Obecně prospěšná společnost našim dětem také pomáhá s financováním zájmových činností.

 

HVĚZDY DĚTEM

Díky spolku Hvězdy dětem jsou naše děti opravdovými hvězdami. Tento spolek pro nás pořádal benefiční koncert na Vyšehradě, umožnil našim dětem focení s celebritami do charitativních  kalendářů. Pořádá výstavy a dražby fotografíí, jejichž výtěžek pomůže i našemu domovu.

 

HEJBEJTE SE A ZPÍVEJTE

Naše děti spolupracují v tomto projektu již několik let – i když s delší přestávkou. Smyslem tohoto projektu je naučit děti tanečním a hudebním dovednostem pod vedením zkušených instruktorů a trenérů. Děti si pak mohou svoje dovednosti vyzkoušet na skutečném podiu.

 

 

Ukončené projekty

V našem dětském domově se přes Občanské sdružení Genesia www.genesia.info rozběhl v roce 2009 projekt s názvem Podaná ruka, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem.
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávacích podmínek pro děti z dětských domovů. Tento projekt měl spoustu aktivit, např. školení a kurzy obsluhy PC pro děti, vzdělávací a tréninkové moduly "Enviro", výukové a vzdělávací programy "Podaná ruka", v rámci kterých u nás probíhalo doučování problémových žáků.

Projekt je již ukončen a níže se můžete seznámit s informacemi o aktivitách a účasti našich dětí v projektu.

 

 

Doprovod na cestě k samostatnosti

V době od září 2016 do srpna 2019 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt s názvem „Doprovod na cestě k samostatnosti“ s reg. číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001086. Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob, které se připravují na odchod z ústavní výchovy, či již z ní odešly, v běžné společnosti a na trhu práce a snížit tak poměrně vysoké riziko jejich dlouhodobého sociálního vyloučení.

Klíčové projektové aktivity: Workshopy a semináře: sociálně kompetence a finanční gramotnost, Individuální poradenství – osobní podpora, Příprava na tréninkové pracovní místo, Tréninková pracovní místa – realizace, Vzdělávací akce a Pracovní semináře pro osoby v tréninkovém zaměstnání. V rámci 6 klíčových aktivit bude podpořeno minimálně 60 osob z cílové skupiny.

 

Projekt je realizován v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji.

 

Výlet na farmu v Úpořinách

Na začátku května 2011 jsme díky projektu Podaná ruka, modulu Enviro, mohli podniknout výlet na farmu v Úpořinách (okres Teplice). Tam se nám krásně věnovali. Ukázali nám základní péči kolem koní. Děti se mohly na cokoliv zeptat a na konících se samozřejmě i povozily. Měli jsme možnost podívat se na býčky a kravičky. Nejvíce nás ale okouzlilo vystoupení fenečky, jejíž jméno jsme bohužel zapomněli :-( ale předváděla tam doslova "psí kusy".
Více ve fotogalerii.

Interaktivní seminář

Mezi aktivity projektu Podaná ruka patřila individuální pomoc při přípravě na výuku určená dětem s poruchami učení. Jelikož je oblast problematiky široká, docházela k nám taktéž i lektorka logopedie, která se věnovala nápravě řeči. Na konci března 2010 již zmiňovaná lektorka logopedie uskutečnila u nás v DD interaktivní semináře, cílem kterých byly praktické ukázky a procvičování s účastí nejen dětí, ale i pedagogických pracovníků.
Více ve fotogalerii.

Ekologická výchova

Dne 20. 2. 2010 proběhlo setkání dětí B3 s Ing. Kottovou, která v rámci projektu Podaná ruka - modulu Enviro seznamuje naše děti s ekologickou výchovou. Formou soutěží a her se děti dozvěděly opět spoustu zajímavého a užitečného.
Další setkání proběhlo v měsíci dubnu a to jsme vyrazili ven do přírody.

Za DD Rubešová, vychovatelka

Modul Enviro - workshop

V rámci projektu Podaná ruka probíhal u nás v domově pravidelný workshop modulu ENVIRO.
Dne 10. 1. 2010 se naše děti již po třetí sešly s ing. Radkou Kottovou, která se zaměřila na ekologickou výchovu našich dětí. Formou soutěží a her se tentokrát děti dozvěděly, jak je možné ekologicky zpracovávat vyprodukovaný odpad.

Za DD Rubešová, vychovatelka

Modul Enviro - beseda

Dne 8. 10. 2009 nás navštívila lektorka modulu Enviro pí. Pavlína Kršková. Besedy se zúčastnilo 12 dětí ve věku 11-17 let. Na úvod lektorka děti seznámila s životním prostředím v podobě otázek (druhy vod, složení vzduchu, oteplování). Dále dětem vysvětlila pojem ekologie a jak chránit životní prostředí. Formou diskuze a kladením otázek se dětí ptala, jak se samy mohou podílet na ochraně životního prostředí  - např. třídění odpadů, nepoužívat spreje. Během besedy si děti také zasoutěžily, a to v postřehu a hmatu.
Na závěr si děti zahrály hru "Farmář". Dětem se akce líbila, i když pro některé (hlavně pro děti ze speciální školy a malé děti) byla beseda dlouhá a k závěru bylo dost dětí již nesoustředěných a unavených.

Načetín 09

Poslední zářijový víkend jsme v rámci projektu Podaná ruka trávili s dětmi v horách na chatě, kde si to užívaly plnými doušky. Odvedly i kus velké práce - připravily dřevo na zimu. Chata je v Načetíně a je zde krásná příroda a klid od městského ruchu. Některé děti připravovaly dřevo na zimu se strejdou Tomášem a některé pomáhaly tetě Vlaďce s vařením. Také se slavily narozeniny a teta upekla i dort, který k narozeninám určitě patří. Večer jsme poseděli u táboráku a za doprovodu kytary, na kterou hrál strejda, jsme si zazpívali. Za tento pěkný pobyt děkujeme p. Koláčkovi, správci chaty, a občanskému sdružení Genesia pod vedením Mgr. Gregorové, která nám pomohla tento výjezd zafinancovat.

Výlety v rámci projektu

Dne 10. 8. 2009 jsme díky projektu Podaná ruka, v rámci modulu Enviro, s dětmi vyrazili na výlet kolem gotického kostela v Mostě, dále podél nově napouštěného jezera a cílem cesty bylo Podkrušnohorské technické muzeum. Děti si v muzeu prohlédly a vyzkoušely stroje, které sloužily k dolování uhlí a viděly přístroje a vybavení používané horníky. Projely se místním vláčkem a na konci prohlídky byl pro nás připraven táborák, kde si děti opékaly buřty.

Dne 17. 8. 2009 jsme ráno vyjeli autobusem směrem na Židovice, kde jsme navštívili pštrosí farmu. Děti mohly vidět líheň pštrosů a sledovat jejich postupný vývoj až do dospělosti. Pštrosy mohly nakrmit a pohladit si je. Dále viděly i jiná domácí zvířata jako koně, kozy, slepice a vodní ptactvo. Z farmy jsme pokračovali na horu Říp, kde jsme kopec vyšlápli a pozorovali jsme okolí z dostupných vyhlídek. Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme se s dětmi zastavili na koupališti v Třebívlicích.

Výlet na Biofarmu ve Valči

Dne 13. 6. 2009 jsme díky projektu Podaná ruka, v rámci modulu Enviro, přijali pozvání od nadšených mladých ekologů Vojty, Davida a Lenky na jejich Biofarmu ve Valči.
Naše děti měly možnost seznámit se s pěstováním zeleniny a bylinek na ekologickém pozemku a s chováním oveček. Dětem byla předvedena názorná ukázka stříhání oveček a bylo jim vysvětleno, jak se bavlna dále zpracovává. Na ekologické zahrádce si děti vlastnoručně natrhaly čerstvou zeleninu a bylinky. Společně pak připravily zeleninový salát s bylinkami. Mladí lidé z Biofarmy připravili pro naše děti zdravý, chutný oběd. Děti měly možnost prohlédnout se včelí úly a seznámit se stáčením medu. Po obědě pomohli naši chlapci se zpracováním dřeva a dívky umyly a uklidily nádobí. Po celou dobu byl s námi ovčácký pes Bača, který nám dělal veselou společnost. Počasí nám přálo a celý výlet se vydařil.

Projekt "Připoj se" - Cesta do vesmíru


V rámci projektu "Připoj se" se na podzim 2009 uskutečnila třídenní Cesta do vesmíru na Dlouhé louce, která byla zaměřena na poznávání světa kolem nás. Deset dětí ve věku 8-10 let se dovědělo více o vesmíru formou hravých přednášek a následné hry jim pomohly zapamatovat si vlastnosti vesmíru a jednotlivých planet. Cílem projektu bylo motivovat děti k lásce k přírodě a zaujmout je velikostí světa kolem nás - zajímavou a hravou formou se seznámily se se světem, který neznají. Členkami realizačního byly studentky SOŠ InterDACT s. r. o. - Aneta Bezchlebová, Kateřina Glaserová, Daniela Žižková, Kristýna Uchnárová a Alena Egermaierová.

Cesta do vesmíru II.


Ve dnech 17. - 19. 9. 2010 proběhla další Cesta do vesmíru, ale bez kosmonauta Vladimíra Remka - musel do Bruselu, ale proběhla s 10 dětmi - Maruškou, Julií, Kačenkou, Pepou, Fandou, Dominikem, Kájou, Mariánem, Juliem a Péťou. Také s paní ředitelkou a s 5 studentkami a jejich paní učitelkou Mgr. Janou Synkovou ze SOŠ InterDACT s.r.o. v Mostě. Co jsme dělali? No všechno možné - planetárium s vynikající přednáškou, procházka, vesmírné hry na Hněvíně, plnění úkolů z planety Centaurů, beseda s panem Halouskem, opékání buřtů od Mandinců, batikování triček a vyhodnocení celého víkendu. A to vše v našem domově.