DO ŽIVOTA

Dům na půl cesty "Do života"

Dům na půl cesty " Do života" je pobytová služba pro mladé lidi opouštějící po dosažení zletilosti dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo byli v pěstounské péči. Jde o  podporu mladých lidí bez rodinného zázemí, kteří se po odchodu z ústavní výchovy nevyhnutelně ocitají nepřipraveni v životních situacích. Jde o pomoc při hledání zaměstnání, hledání vlastního bydlení a vést klienta k samostatnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domu na půl cesty "Do života" jsou mladí lidé od 18 do 26 let opouštějící po dosažení plnoletosti dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jsou či byly v pěstounské péči.

Cíle

- zabezpečit uživateli ubytování

- vést uživatele k samostatnosti

- podporovat uživatele při hledání samostatného bydlení

- pomáhat uživateli s hledáním vhodného zaměstnání či rekvalifikace

- pomáhat uživateli s vedením domácnosti a s hospodařením s penězi


 Dům na půl cesty je zapojen do Komunitního plánování města Mostu

Pro více informací klikněte na logo

Říjnová sbírka

Zaměstnanci Magistrátu města Mostu pořádali během měsíce října sbírku ošacení, obuvi a trvanlivých potravim pro klienty různých organizacích, do které jsme se i my přihlásili. Dne 8. 11. 2016 proběhlo předání výtěžku sbírky a my moc děkujeme za trvanlivé potraviny pro naše klienty.


Dům na půl cesty "Do života" spolufinancují:

 Ústecký kraj

Statutární město Most (Smlouva o poskytnutí dotace č. 135/27/2017)