Kontaktní údaje

Název zařízení:
Dětský domov a Školní jídelna Most, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Adresa: K. H. Borovského 1146, 434 01 Most

Statutární zástupce: Mgr. Miroslava Kavecká (ředitelka)

Tel.: (+420) 476 703 647
Mobil: (+420) 736 629 296 (ředitelka)

E-mail: ddkhb@edu-most.cz

IČ: 62209256

Identifikátor zařízení: 600 029 328

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka Most
Číslo účtu: 737491/0100

Zřizovatel: Ústecký kraj
Právní forma: kraj
Adresa: Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Dětský domov a Školní jídelna

zástupkyně ředitelky: Bc. Naděžda Vopelková; tel: 778 760 072; e-mail: vopelkova.nada@edu-most.cz

sociální pracovnice: Iveta Maříková Kozariková, DiS.; tel: 476 703 647; e-mail: kozarikova.iveta@edu-most.cz

ekonomka: Pavlína Dvořáková; tel: 476 706 089; e-mail: dvorakova.pavlina@edu-most.cz

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Mosťáček"

sociální pracovnice a vedoucí zařízení: Jiřina Hadrávková, DiS.; tel: 476 703 602; mobil: 739 572 257, 

e-mail: hadravkova.jirina@edu-most.cz

sociální pracovnice: Bc. Petra Štědroňová, DiS.; tel: 476 703 602; e-mail:  

 

Dům na půl cesty "Do života"

sociální pracovnice: Lucie Hrzánová, DiS.; tel: 476 703 647; e-mail: hrzanova.lucie@edu-most.cz

 

Kontaktní osoby pro zajištění odborné praxe studentů

Iveta Maříková Kozariková, DiS.; tel: 476 703 647; e-mail: kozarikova.iveta@edu-most.cz

(sociální oblast)

Jiřina Hadrávková, DiS.; tel: 476 703 602; mobil: 739 572 257, e-mail: hadravkova.jirina@edu-most.cz

(sociální oblast,výchovně-vzdělávací oblast) 

 

(výchovně-vzdělávací oblast)

 Pověřenec GDPR: Bc. Petra Ernestová - ernestova.petra@edu-most.cz