30. výročí Dětského domova Most

02.06.2008 12:55


Dne 1. 6. 2008 se u nás slavilo. Důvodem bylo 30. výročí nově postaveného dětského domova se sedmi bytovými jednotkami rodinného typu a plaveckým bazénem.
Oslava byla opravdu velkolepá. Byli pozváni bývalí klienti, zaměstnanci, sponzoři, učitelé našich dětí a mnoho dalších hostů. Velkou radost nám všem udělal náš patron Vláďa Hron, který si pro naše děti vždy čas najde. Jeho vystoupení bylo nádherné a nenechalo nikoho v klidu. I tety si s dětmi zatancovaly a zazpívaly.
Dalším vzácným hostem byl pan Ing. Pavel Kouda ze zastupitelstva Ústeckého kraje. Bývalá paní ředitelka Kopačová s námi přišla zavzpomínat a popovídat si s dětmi i se zaměstnanci. Z občanského sdružení DOBRÉ SRDCE k nám přijela předsedkyně Otka Hovorková s manželem, kteří pomáhají dětským domovům a zdravotně postiženým dětem. Jejich zásluhou jezdí naše děti na výjezdy. Čas si pro naše děti udělal také senátor za KSČM pan Vlastimil Balín, který v tento den pro naše děti každoročně zajišťuje a pořádá dětský den. Ani letos tomu nebylo jinak. Hostů bylo samozřejmě mnohem více a všem za jejich účast děkujeme.
Program byl velmi pestrý. Naše děti se představily se svými dovednostmi, které se učí pod vedením vychovatelek - recitace, zpěv a tanec. Nechyběl ani kouzelník a šermíři. Vedoucí vychovatelka N. Vopelková, která u nás vede taneční kroužek, vystoupila se svým tanečním souborem a předvedly nám orientální tanec - moc pěkné. Nechyběla prohlídka dětského domova, byly připraveny kroniky k nahlédnutí a také výstava výrobků našich dětí ze zájmových kroužků.
Vše se odehrávalo převážně na zahradě dětského domova a štěstí nám přálo - pěkné slunečné počasí, dobrá nálada a tak to při oslavě má být. Ještě jednou děkujeme všem hostům, sponzorům a účastníkům kulturního programu. Doporučuji nahlédnout do fotogalerie.

V. Kavecká, vychovatelka