Jarmarky Teplice 19. 12. 2015

04.01.2016 09:00

Dětský domov v Mostě se účastnil projektu Jarmarky s Albertem.

Cílem celé akce je představit dětem z dětských domovů základy podnikání formou prodeje vánočních dárků a dekorací, které samy vyrobily.

O šikovnosti našich dětí jste se mohli přesvědčit 19. 12. 2015 na prodejně Albert - Olympia Teplice.

Děti měly velkou radost, když balily zákazníkům výrobky, které samy vyrobily.

Výtěžek z prodeje, který nám byl darován použijeme na výlety a část peněz dostanou děti, které se aktivně zapojily do projektu.

Děkujeme tímto neziskové organizaci Spolu dětem o.p.s. a Nadačnímu fondu Albert a těšíme se na další spolupráci.

Do nového roku přejeme pevné zdraví a úspěšný rok 2016

Děti a tety z DD MostTato fotogalerie je prázdná.