O nás

Dětský domov byl  otevřen v roce 1978 s kapacitou 70 dětí a byl postaven již jako dětský domov rodinného typu. 

V současné době máme kapacitu 48 dětí ve věku od 3 do 18 let, které žijí v šesti rodinných skupinách - říkáme tomu "byty" 

Děti starší 18 let, mohou u nás v domově žít a bydlet i nadále, avšak pouze po dobu přípravy na budoucí povolání - po dobu studia.

O děti pečují pedagogičtí pracovníci většinou s vysokoškolským vzděláním, kteří se starají o výchovnou a vzdělávací činnost v domově. 

Ostatní provozní pracovníci zabezpečují noční dohled, péči o ošacení a lůžkoviny, stravování, úklid a údržbu domova.  Celkem má náš domov 32 zaměstnanců. 

Součástí našeho domova je i krytý bazén, ketrý využívají jak děti v našem domově, tak i děti z okolních základních škol. 

Výhodou našeho domova je, že je umístěn přímo ve městě, a tak naše děti navštěvují základní i střední školy přímo v Mostě, nebo dojíždějí za výukou do okolních měst.

Děti také mohou navštěvovat různé zájmové aktivity ve městě podle svých zálib a talentu.

 

Od roku 2011 je součástí našeho domova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Mosťáček". Do Mosťáčku přijímáme děti do 18 let, které díky nepříznivým okolnostem nemohou zůstat ve své rodině. Máme zde kapacitu 16 dětí a o děti se starají pracovnice v sociálních službách v nepřetržitém provozu a dvě sociální pracovnice.

Od roku 2016 poskytujeme sociální službu - Dům na půl cesty " Do života".  Dům na půl cesty je pobytová  sociální služba pro osoby ve věku 18-26 let vyrůstající do své zletilosti v dětském domově, zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo v pěstounské péči. Jde i pomoc mladým lidem , kteří chtějí řešit svou životní situaci. Zde máme kapacitu pro 3 klienty.

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.