O nás

 

Dětský domov byl otevřen v roce 1978 s kapacitou 70 dětí. V rámci kapacity je v r. 1996 experimentálně a od r. 1999 oficiálně zřízeno jedno oddělení nezletilých matek s dětmi (5 míst pro nezletilé matky, 5 pro jejich děti). V právní subjektivitě je DD od 1. 4. 1995. Od 1. 9. 2004 má DD kapacitu 70 dětí s výjimkou 56 dětí v 7 bytových jednotkách, z toho v 6 bytových jednotkách je povoleno 9 dětí a na jedné bytové jednotce (oddělení matek s dětmi) je 5+5. Od 1. 9. 2010 došlo ke změně kapacity ze stavu 70 na 48 dětí.

Domov slouží dětem od 3 do 18 let i déle, avšak pouze po dobu přípravy na budoucí povolání. Po ukončení pobytu v DD se snažíme dětem zajistit ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí zaměstnání a ubytování. Pokud je to v našich silách. Dětem, ke kterým se původní rodina nehlásí, hledáme novou rodinu, u ostatních se snaží, aby se vztahy s rodinou urovnaly a měly se kam vrátit (podporuje víkendové a prázdninové pobyty doma, podmínečná propuštění, rušení ústavní výchovy, pěstounskou péči).  

Děti navštěvují školy v blízkém okolí. Zvláště nabídka odborných učilišť je velmi pestrá. Výhodou je, že DD se nachází v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. V našem domově je též krytý bazén, který využívají naše děti, ale i děti z okolních základních škol v rámci hodin tělesné výchovy.

Jedná se o DD rodinného typu, kde pracuje 19 pedagogických pracovníků, z toho 6 s vysokoškolským a 13 se středoškolským vzděláním. V noční době se o děti starají 4 noční vychovatelky. Z uvedeného počtu je 21 žen. Kapacita domova je 48. Děti žijí v 6 rodinných bytech. Snažíme se děti zapojit do kroužků mimo domov, což je naší prioritou, a na svých bytech se jim pedagogičtí pracovníci věnují se svými kroužky, ale již pouze v rámci svého bytu a se svými dětmi. Děti se snažíme vést k rodinnému soužití a umět se včlenit do společnosti s tím, co si od nás odnesou. Pro zletilé klienty máme samostatné bydlení se samostatným vchodem. Zde se učí opravdu samostatnosti. Byt spadá do kapacity domova.

Od ledna 2011 máme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Mosťáček" pro děti od 1 do 18 let s kapacitou 26 lůžek, přijímáme děti i na 12-48 hodin (tzv. krizové přijímání). Děti zde jsou na 3-6 měsíců, na žádost rodiče či rozhodnutí soudu. Od ledna 2011 do roku 2013 prošlo zařízením 190 dětí.

 

I

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.