O nás

Dětský domov byl postaven v roce 1978 jako Dětský domov rodinného typu. 

V současné době tu máme 48 dětí ve věku od 3 do 26 let, které žijí v šesti rodinných skupinách (bytech).

Děti starší 18 let, mohou u nás v domově žít a bydlet i nadále, avšak pouze po dobu přípravy na budoucí povolání - po dobu studia.

O děti pečuje 17 pedagogických pracovníků s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, kteří se starají o výchovnou a vzdělávací činnost v domově. 

Ostatní provozní pracovníci zabezpečují noční dohled, péči o ošacení a lůžkoviny, stravování, úklid a údržbu domova.  Celkem má náš domov 32 zaměstnanců. 

Jeho součástí je i krytý bazén, ktetrý využívají jak děti v našem domově, tak i děti z okolních základních škol. 

Výhodou našeho domova je, že je umístěn přímo ve městě a tak naše děti navštěvují základní i střední školy přímo v Mostě, vyjímečně dojíždějí za výukou do okolních měst.

Děti také mohou navštěvovat různé zájmové aktivity ve městě podle svých zálib a talentu. Naším cílem je snaha o navrácení dětí do původních rodin, pomoci jim zažít beztarostné dětství a co nejlépe je připravit do samostatného života.

Od roku 2011 je součástí našeho domova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Mosťáček". Do Mosťáčku přijímáme děti do 18 let, které díky nepříznivým okolnostem nemohou zůstat ve své rodině. Zde je kapacita maximálně 16 dětí. O děti se starají pracovnice v sociálních službách v nepřetržitém provozu a dvě sociální pracovnice.

Od roku 2016 poskytujeme sociální službu - Dům na půl cesty " Do života".  Jedná se o pobytovou  sociální službu pro osoby ve věku 18-26 let vyrůstající do své zletilosti v dětském domově, zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v pěstounské péči. 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.