Fulltextové vyhledávání

"Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře,
nýbrž jistota, že něco má smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne."

Václav Havel

O domově

Dětský domov v Mostě byl postaven v roce 1978 pro děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, které mají nařízenou ústavní výchovu a z různých důvodů nemohou být se svými blízkými. Děti mohou zůstat v dětském domově i po dosažení zletilosti za předpokladu řádného studia střední či vysoké školy. V takovém případě je potřeba podepsat smlouvu o prodlouženém pobytu. 

Kapacita našeho domova je 48 míst. Děti zde žijí v rodinných skupinách v šesti bytových jednotkách, kde o ně pečují „tety a strejdové“. Navštěvují mateřské a základní školy v blízkém okolí a střední školy dle vlastního výběru. 

 

V rámci přípravy na život mimo domov si děti každý víkend za podpory vychovatele/ky nakupují potraviny a chystají celodenní stravu. Starší děti se učí prát a žehlit své oblečení, starat se o domácnost a komunikovat s úřady. 

Ve svém volném čase děti navštěvují ZUŠ, věnují se různým sportům či jiným zájmovým aktivitám. Vídají se s kamarády během vycházek či jezdí na výlety, kulturní akce s vychovateli. Víkendy a prázdniny mohou trávit se svými blízkými, pokud sociální pracovnice z OSPOD v rodině prošetří podmínky a s pobytem souhlasí. 

Rodiče a osoby blízké mohou děti navštěvovat v domově
každý den.
O prázdninách si děti užívají léta na táborech a v horách
v dětské ozdravovně. A takto si tady žijeme.Loga sponzorů

Více sponzorů