Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Informace pro rodiče a veřejnost

Informace pro rodiče a veřejnost

Návštěvy rodičů

Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině – tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, děti mají s vychovateli naplánované činnosti apod.). 

Využijte telefonní čísla viz Kontakt. Návštěvy trvají zpravidla do 18h, poté návštěvníci musí odejít – dětem začíná večerní program. Návštěvy osob za dětmi jsou povinny respektovat vnitřní řád dětského domova, rozvrh daného dne a zásady chování, které jsou v našem dětském domově platné. 


Dopisy, balíčky, telefonáty

Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu, a to zpravidla nejpozději do 20h.

Využijte telefonní čísla viz Kontakt.


Pobyty dětí doma u rodičů nebo u osob odpovědných za výchovu

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení sociálního pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základě šetření Vašeho sociálního pracovníka u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí:

  1. Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce – vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky. 
  2. Dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
  3. Podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
  4. Jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.
  5. Děti starší 15 let mohou do místa bydliště cestovat samostatně.
     

Příspěvek na úhradu péče

Rodiče či osoby odpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.

Po přijetí dítěte do zařízení je rodičům dítěte stanoven příspěvek na úhradu péče, a to rozhodnutím ředitele zařízení ve správním řízení. Výše příspěvku je stanovena dle §27 odst. 2 zákona č.109/2002 Sb. ve znění novely z. č. 383/1005 Sb. Proti tomuto rozhodnutí je možno (v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., tj. správní řád) se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to prostřednictvím ředitelky Dětského domova. Pokud u nás máte umístěno své dítě a máte tak nízký příjem, že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č.109/2002 Sb. v platném znění O výkonu ústavní a ochranné výchovy snížit, pokud rodiče doloží, že jejich příjem, nebo příjem jejich domácnosti, po odečtení příspěvku bude nižší než životní minimum. Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociálním pracovníkem našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici. Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.

 

Bc. Roman Koutný – sociální pracovník pro Dětský domov