Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace, se sídlem K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Základní účel zřízení - ubytování, mimoškolní vzdělávání, jídelna

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov Most
  K. H. Borovského 1146
  434 01 Most

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov Most
  K. H. Borovského 1146
  434 01 Most

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 476 703 647
  Ředitelka: +420 736 629 296

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddmost.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov Most
  K. H. Borovského 1146
  434 01 Most

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  ddkhb@edu-most.cz

 • 4.8 Datová schránka

  dsytf8b

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 737491/0100 u KB Most

6. IČO

62209256

7. DIČ

DDH není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddkhb@edu-most.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): dsytf8b

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov Most, K. H. Borovského 1146, 434 01 Most

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov a Školní jídelna, Most neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.